Yoga förknippas idag med friskvård. Yoga har utvecklats under flera tusen år i Indien och är en livskunkap, en metod för att utvecklas fysiskt och mentalt som människa. Yoga är ingen religion, snarare ett filosofiskt system som lär oss att utvecklas, leva i harmoni och välbefinnande. Under historiens gång har de utvecklats olika grenar av yoga, Kundaliniyoga är en av de ursprungliga yogaformerna och kom till oss här i väst på 1960-talet genom Yogi Bhajan.

Kundaliniyoga består av kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation och brukar nämnas som en aktiv och dynamisk yogaform eftersom de flesta rörelserna i yogapassen kombineras med kraftfull andning. Rörelsens fokus ligger mer på uthållighet och kraft än på avancerade kroppsställningar. Så vi behöver inte var vältränad och vig för att utöva yoga. Under yogapassen arbetar vi med slutna ögon. Yogan är helt befriad från tävlingsmoment. Vi jämför oss inte med andra och tävlar inte mot någon annan.

Yoga kan vara jobbigt och får vara jobbigt men får aldrig göra ont. Vi utgår från våra egna förutsättningar och visar respekt för kroppen. Vi lyssnar till kroppens signaler, behov och fysiska begränsningar och möjligheter.

Hur går ett pass till?
Ett Kundaliniyoga pass kan vara mellan 20-90 minuter långt. Passet börjar med en intoning , vi sjunger in oss med ett mantra. Sedan börjar själva yoga passet med en serie av kroppställningar och rörelser till dessa kopplas andningstekniker. Vi slappnar av mellan rörelserna och avrundar hela passet ofta med en meditation. Varje pass avslutas med en längre vila där uppbyggd energi från rörelserna integreras i kroppen och en djup avslappning uppstår. När hela passet är slut tonar vi ut med ett mantra. I Kundalinyogan görs olika pass för vad som specifikt vill åstadkommas t ex stärka nacke-rygg eller immunförsvaret. Yoga rörelserna i passen är ofta olika och utövas efter en speciell ordning.